ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД “АЖИЛ ОЛГОГЧ”-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2021-11-24 14:05
Зөвлөлийн шинэ гишүүд чадавхжуулах сургалтад хамрагдлаа
2021-11-19 15:21
Хямралын мэдээллийн харилцаа ба оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хөтөлбөрийг эхлүүллээ
2021-11-15 12:08
Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг, оролцоо чухлыг онцлов
2021-11-12 15:14
Хэвлэл мэдээллийнхэн жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйн төлөө нэгдлээ
2021-11-11 17:24
ХМЗ-ИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД "АЖИЛ ОЛГОГЧ”-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2021-11-04 12:44
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИЛГЭЭЛЭЭ
2021-11-03 11:54
Өнөөдөр Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр
2021-11-02 14:25
"Жендэрийн мэдрэмж-Ёс зүйтэй сэтгүүл зүй" редакцуудад зориулсан удирдамж гарлаа
2021-10-28 11:29
“НИЙГМИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ ГАРЛАА
2021-10-26 16:57
Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл шинэ гишүүдээ сонголоо
2021-10-26 14:11
ХМЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
2021-10-26 14:09
НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИЛГЭЭЛЭЭ
2021-10-26 13:45
News.mn мэдээллийн сайтад редакцын уулзалт хийлээ
2021-10-26 11:48
Редакцын ээлжит уулзалтыг ubn.mn сайтын хамт олонтой хийлээ
2021-10-19 16:28
НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ
2021-10-19 16:27
Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл хуульчтай боллоо
2021-10-19 09:43
Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн талаар ярилцлаа
2021-10-17 10:25
Eagle.mn болон eguur.mn ёс зүйн зөрчил гаргаагүй
2021-10-15 17:46
Тогтвортой хөгжлийн сэдэвт сэтгүүл зүйн бүтээлийн тэтгэлгийн эзэд тодорлоо
2021-10-13 12:59