Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэх тухай
Санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэх тухай

Санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэх тухай

     Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл НҮТББ-ын 2023 оны санхүүгийн байдлын тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогууд зэрэг санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна. Сонирхсон аудитын байгууллагууд дараах материалыг бүрдүүлж, 2024 оны 4 дүгээр сарын 5-ны дотор info@mediacouncil.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Үүнд:

  1. Техникийн санал /Байгууллагын товч танилцуулга, гэрчилгээ, сүүлийн 2 жилийн тайлан, ажиллах боловсон хүчний мэдээлэл, ажлын хуваарь, төлөвлөгөө хөтөлбөр/
  2. Санхүүгийн санал

 

Холбогдох мэдээллийг 7000-0160 утсаар авна уу.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл НҮТББ

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД