“Жендэрийн мэдрэмж, ёс зүйтэй сэтгүүл зүй” цуврал сургалт боллоо
2021-09-14
Мэдээний сэтгүүлч, сурвалжлагч нар коронавируст халдварыг хэрхэн сурвалжлах талаар сургалтад хамрагдлаа
2021-09-07
“Ковид 19-ийн эсрэг дархлаажуулалтын үеэр бид хэрхэн ажиллав” оролцогч талуудын хамтарсан уулзалт боллоо
2021-09-03
“Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн удирдах зөвлөлийн хурал боллоо
2021-09-03
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД “СЭТГҮҮЛЧ” БОЛОН “АЖИЛ ОЛГОГЧ”-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2021-09-02
Редакцын уулзалтыг peak.mn сайтын хамт олонтой хийлээ
2021-09-02
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийн талаар санал солилцов
2021-08-30
“Жендэрийн мэдрэмж, ёс зүйтэй сэтгүүл зүй” редакцын удирдамжийг танилцууллаа
2021-08-30
КОВИД 19-ийн эсрэг дархлаажуулалтын тухай гарын авлага гарлаа
2021-08-17
Орон нутгийн сэтгүүлчид цахимаар сургалтад оролцлоо
2021-08-13
Жендэрийн чиглэлээр хамтран ажиллах сэтгүүлчдийн өглөөний уулзалт боллоо
2021-08-05
ХМЗ-ИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД “СЭТГҮҮЛЧ” БОЛОН “АЖИЛ ОЛГОГЧ”-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2021-08-02
“Мэдээллийн эх сурвалжаа нууцлах эрх” сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
2021-07-29
Хүний эрх, жендэрийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо
2021-07-26
10 гаруй редакцад хаягласан ёс зүйн зөрчлийн гомдлыг хэлэлцлээ
2021-07-07
Мэдээний сурвалжлагчид коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтын сургалтад хамрагдлаа
2021-07-02
PRINT AND ONLINE MEDIA ETHICS COMMITTEE MEETING
2021-06-30
ХМЗ анхны гишүүддээ талархал илэрхийллээ
2021-06-30
Өргөн нэвтрүүлгийн долоон телевизийг ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж үзлээ
2021-06-29
Редакторууд коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтын асуудлаар сургалтад хамрагдлаа
2021-06-25