Хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтран ажиллана
2023-04-17
“Хямралын мэдээллийн харилцаа ба оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа” хөтөлбөр хоёр дахь жилдээ хэрэгжлээ
2023-04-07
Редакц мэдээллээ нягтлах, баримтаар баталгаажуулах ажлаа дутуу хийсэн, эх сурвалжийн тэнцвэрт байдлыг хангаагүй гэж үзлээ
2023-04-06
Баталгаат мэдээлэл амьдралыг аварна төслийг дүгнэх уулзалт Бонн хотноо боллоо
2023-03-31
ХМЗ-ИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД “СЭТГҮҮЛЧ” БОЛОН "ОЛОН НИЙТ"-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2023-03-28
Редакцууд мэдээллийг нягтлан шалгах үндсэн үүргээ гүйцэтгэсэнгүй
2023-03-23
МОНЦАМЭ агентлагийн хамт олонтой уулзав
2023-03-07
Хямрал, онцгой байдлын үед ажиллах хамтарсан багийн сургалт Сэлэнгэ аймагт болов
2023-02-10
Сэтгүүл зүйн ёс зүйн форумын дүгнэлт, зөвлөмж гарлаа
2023-02-08
Сэтгүүл зүйн ёс зүйн форум тав дахь удаагаа боллоо
2023-02-03
Таван улсын хамтарсан уулзалт боллоо
2023-01-30
Төсөл хэрэгжүүлэх зорилтот хороотой танилцав
2023-01-23
Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн Ёс зүйн хорооны гишүүнд "СЭТГҮҮЛЧ"-ийн төлөөллөөс нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай
2023-01-18
Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай
2023-01-13
Редакц нээлттэй мэдээллийн сан бүхий сайтад байгаа бүртгэлийн мэдээллийг ил болгосон нь ёс зүйн алдаа гаргаагүй
2022-12-30
Сэтгүүлчдэд зориулсан цуврал сургалтыг танхим, цахим хослуулан зохион байгуулав
2022-12-28
Хугацаа нь дууссан хүнсний бүтээгдэхүүн борлуулсан байж болзошгүй нөхцөл байдлыг мэдээлэхдээ ёс зүйн алдаа гаргаагүй
2022-12-26
Хямрал, онцгой байдлын үед ажиллах хамтарсан багийг чадавхжуулах сургалт эхэллээ
2022-12-14
“Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтын үр дүн, ач холбогдол” сэдэвт редакторуудын уулзалт боллоо
2022-12-09
Н.Ганчимэг: Хямралын мэдээллийн харилцааны багийг байгуулснаар хэвлэлийн эрх чөлөөг бэхжүүлнэ
2022-12-08