Tur.mn мэдээллийн сайтын редакцаар зочиллоо
2021-12-23
Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай
2021-12-14
Гурван улсын хамтарсан уулзалт боллоо
2021-12-10
Германы хэвлэлийн зөвлөлийн гишүүнтэй туршлага солилцлоо
2021-12-06
“Улс төрийг мэдрэмжтэй мэдээлье” сургалт боллоо
2021-12-03
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД “АЖИЛ ОЛГОГЧ”-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2021-11-24
Зөвлөлийн шинэ гишүүд чадавхжуулах сургалтад хамрагдлаа
2021-11-19
Хямралын мэдээллийн харилцаа ба оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хөтөлбөрийг эхлүүллээ
2021-11-15
Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг, оролцоо чухлыг онцлов
2021-11-12
Хэвлэл мэдээллийнхэн жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйн төлөө нэгдлээ
2021-11-11
ХМЗ-ИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД "АЖИЛ ОЛГОГЧ”-ИЙН ТӨЛӨӨЛЛӨӨС НЭР ДЭВШИГЧИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
2021-11-04
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИЛГЭЭЛЭЭ
2021-11-03
Өнөөдөр Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр
2021-11-02
"Жендэрийн мэдрэмж-Ёс зүйтэй сэтгүүл зүй" редакцуудад зориулсан удирдамж гарлаа
2021-10-28
“НИЙГМИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ ГАРЛАА
2021-10-26
Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл шинэ гишүүдээ сонголоо
2021-10-26
ХМЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
2021-10-26
НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИЛГЭЭЛЭЭ
2021-10-26
News.mn мэдээллийн сайтад редакцын уулзалт хийлээ
2021-10-26
Редакцын ээлжит уулзалтыг ubn.mn сайтын хамт олонтой хийлээ
2021-10-19