Дүрэм журам

Бусад орнуудын дүрэм журам

Бусад орнуудын дүрэм журам

Улс орнуудын Хэвлэлийн Зөвлөлийн дүрэм

Албани Улс Албани Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Армени Улс Армени Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Aвстри Улс Австри Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Азербайжан улс Азербайжан Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Беларус улс Беларус Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Белги улс Белги Улсын Сэтгүүл Зүйн зарчмын тухай хууль 
Босни Герцеговини Босни Герцеговинийн Хэвлэлийн Зөвлөлийн дүрэм
Болгар улс Болгар улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Каталониа Ёс суртахууны хэм хэмжээний сургааль
Хорват улс Хорват Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Кипр улс Кипр Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Чех улс Чех Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Дани улс Дани Улсын Хэвлэлийн Ёс Зүйн Үндэсний хууль
Эстони улс Эстони Улсын Хэвлэлийн Зөвлөлийн Ёс Зүйн Дүрэм
Финланд улс Финланд Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Франц улс Франц Улсын Мэргэжлийн Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн зарчим
Гүрж улс Гүрж Улсын Сэтгүүлчийн Ёс зүйн зарчим 
Герман улс Герман улсын Хэвлэлийн зөвлөлийн дүрэм
Герман улсын Хэвлэлийн зөвлөлийн өргөдөл, гомдол барагдуулах журам
Грек улс Грек Улсын Мэргэжлийн Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн дүрэм
Унгар улс Унгар Улсын Хэвлэлийн Үндэсний Ассосиацийн дүрэм журам
Исланд Исланд Улсын Хэвлэлийн Дүрэм
Ирланд улс Ирланд  Улсын Хэвлэлийн Ёс Зүйн Дүрэм
Ирланд Улсын Сонин сэтгүүлийн  хууль
Итали улс Итали Улсын Сэтгүүлчдийн үүрэг дүрэм журам
Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Косово Косовогийн Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Латви улс Латви улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Люксембург Хэвлэлийн Ёс суртахууны хэм хэмжээний тухай дүрэм
Македон Македон Улсын Хэвлэлийн ёс зүйн зарчим
Мальта улс Мальта Улсын Хэвлэлийн ёс зүйн дүрэм
Молдов улс Молдов Улсын Мэргэжлийн Сэтгүүлчдийн ёс зүйн дүрэм
Моненегро Монтенегрогийн Сэтгүүлчдийн дүрэм
Недерланд улс Недерланд улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Норвеги улс Норвегийн Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Польш улс Польш Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Португаль улс Португаль Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Ром улс Румын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Орос улс Орос Улсын Мэргэжлийн Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн дүрэм
Серби улс Серби улсын Сэтгүүлчдийн ёс зүйн дүрэм
Словак улс Словак Улсын Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн дүрэм
Словени улс Словенийн Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн дүрэм
Испани улс Испани Улсын Хэвлэлийн Ёс Зүйн Дүрэм
Швед улс Швед Улсын Хэвлэл, Радио ,Телевизийн Ёс зүйн дүрэм
Швейцари Швейцари Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Турк улс Турк Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Украйн улс Украйн Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм
Англи улс Англи Улсын Хэвлэлийн Ёс зүйн дүрэм

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД