Мэдээ, мэдээлэл

Сургагч багш нарт зориулсан сургалт боллоо
Сургагч багш нарт зориулсан сургалт боллоо

Сургагч багш нарт зориулсан сургалт боллоо

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс хэрэгжүүлж буй “Хямралын мэдээллийн харилцаа: Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа” төслийн хүрээнд ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн сургагч багш Сюзанна Молл, Наталъя Раймер нар манай улсад ирж, дотоодын сургагч багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа. 

 

Сургалтын агуулга нь нийтийг хамарсан хямрал, онцгой байдлын үед төр, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл гэсэн бүтэцтэйгээр мэдээлэл харилцааны ажлыг зохион байгуулахад, харилцан ойлголцоход шаардагдах агуулгыг үр дүнтэй хүргэхэд чиглэж байв. 

 

2022 оны 11 дүгээр сарын 21, 22-ны өдрүүдэд болсон тус сургалтад хамрагдсан дотоодын сургагч багш нар хямрал, онцгой байдлын үед ажиллах багуудад мэдээлэл харилцааны ажлыг зохион байгуулах сургалтыг орох юм. 

 

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД