Мэдээ, мэдээлэл

Өнөөдөр Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр
Өнөөдөр Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр

Өнөөдөр Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр

Өнөөдөр Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр тохиож байна. Уг өдрийг тохиолдуулан "Бүх хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалахын тулд сэтгүүлчдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь" үзэл баримтлалын баримт бичгийг ЮНЕСКО-гоос гаргажээ.

 

Энэ холбоосоор орж танилцана уу.

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2021/11/02/wu2of7tvq92fs1h3/Сэтгүүлчдийн-эсрэг-гэмт-үйлдэл-ял-шийтгэлгүй-үлдэж-буйг-таслан-зогсоох-Олон-улсын-өдөр.pdf

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД