Дүрэм журам

ГОМДОЛ ГАРГАХ

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Иргэн та сонин, сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн сайт, радио, телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтэлж нэвтрүүлсэн ямар нэгэн нийтлэл, нэвтрүүлэг, сурвалжлага зэрэг сэтгүүл зүйн бүтээлийг “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн” гэж үзвэл Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлд гомдол гаргаж болно. 

 

Та Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн гомдол хүлээн авч барагдуулах журамтай танилцаад, журмын дагуу өргөдлөө гаргана уу? /Info@mediacouncil.mn и-мэйл хаягруу хандаж гомдол мэдүүлэх өргөдлийн маягт авна уу/

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД