Мэдээ, мэдээлэл

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ
НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөрийн төгсөгчдийн холбоотой хамтран Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

 

Уулзалтын эхэнд Нээлттэй нийгэм форумын менежер Д.Энхцэцэг тус хуулийн төслийн үндсэн агуулга, анхаарвал зохих заалтуудын талаар танилцуулж, оролцогчид асуулт тавьж, харилцан ярилцлаа.

 

Улмаар тус хуулийн төсөлд өгөх саналаа нэгтгэж, холбогдох газруудад илгээхээр тогтлоо. Мөн хэвлэл мэдээллийнхэн, сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөх уулзалтыг Пүрэв гаригт (2021.10.21) цахимаар зохион байгуулахаар болов.

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД