Мэдээ, мэдээлэл

“Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах бодлогын баримт бичиг” гарлаа
“Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах бодлогын баримт бичиг” гарлаа

“Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах бодлогын баримт бичиг” гарлаа

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс сэтгүүл зүйн мэргэжлийн редакцууд болон сэтгүүлч, сурвалжлагчдад зориулсан “Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах бодлогын баримт бичиг”-ийг санаачлан боловсруулснаа толилуулж байна.

//resource4.sodonsolution.org/mediacouncil/File/2020/06/11/i5adj9higbsiae6j/Сонгуулийг ёс зүйтэй сурвалжлах бодлогын баримт бичиг.pdf

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД