Мэдээ, мэдээлэл

"COVID19!!! Хямралын үеийн хэвлэлийн эрх чөлөө" сэдэвт цахим хэлэлцүүлгийг хүргэж байна

"COVID19!!! Хямралын үеийн хэвлэлийн эрх чөлөө" сэдэвт цахим хэлэлцүүлгийг хүргэж байна

"COVID19!!! Хямралын үеийн хэвлэлийн эрх чөлөө" сэдэвт цахим хэлэлцүүлгийг 2020.05.06-ны өдөр Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан билээ. Та бүхэнд бүрэн эхээр нь хүргэж байгааг хүлээн авна уу.

 

 

Бидэнд шинээр гомдол мэдүүлэх

ГОМДОЛ ГАРГАХ

Шийдвэрлэсэн гомдлын шийдвэр хайх

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД