Монголын Хэвлэл                                                             Сэтгүүл зүйн ёс
    мэдээллийн зөвлөл                                                      зүйн форум JEF 2017

 

Ардчилсан нийгэм дэх сэтгүүл зүй, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хариуцлага өсөн нэмэгдсээр байгаа билээ. Энэхүү хариуцлагынхаа хүрээнд иргэдээс сонгогдсон төрийн албан тушаалтнууд эрх мэдлээ, бизнесийн бүлэглэлүүд өөрсдийн ашиг сонирхлоо иргэд, олон нийтэд хохиролтойгоор хэтрүүлэн ашиглаж байгаа эсэхийг анхааралтай ажиглах, тандан хянах, олон нийтэд бодит байдлыг мэдээлэх хэвлэл мэдээллийн чиг үүрэг өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна.

Хэвлэл мэдээллийнхэн аливаа ашиг сонирхлоос хараат бус, чөлөөтэй байх тохиолдолд л энэхүү чиг үүргээ олон нийтийн өмнө хариуцлагатай хэрэгжүүлж чадна.

Өнөөдөр эзэд, өмчлөгчдийн хувийн ашиг сонирхолд хөтлөгдөх явдал нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүргийг хязгаарлах, хэрэгжүүлэх боломжгүй болгох байдалд хүргэж байна. Тиймээс РЕДАКЦИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ хангах эрх зүйн орчинг бий болгох нь чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна.

УИХ-аас нэр төр гутаахтай холбоотой зохицуулалтыг Эрүүгийн хуулиас хассан нь хэвлэл мэдээллийн зөрчлийг Иргэний хуулийн хүрээнд шийдвэрлэдэг олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн алхам байсныг бид дэмжсээр ирсэн, өнөөдөр ч бид дэмжиж байна.

Харамсалтай нь энэ зохицуулалт Зөрчлийн тухай хуульд буцаад тусгагдсанаас улс төр, эдийн засгийн асуудлыг шүүмжилсэн илэрхийлэлдээ сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өндөр хэмжээний мөнгөн торгууль, захиргааны шийтгэл хүлээж болзошгүй болж байгаа нь тэднийг өөрөө өөртөө цензур тавихад хүргэж, олон нийтийн үнэнийг мэдэх эрхэд сөргөөр нөлөөлөх төдийгүй хэвлэлийн эрх чөлөөнд ч халтай гэж бид үзэж байна.

Монгол Улсад нэгэнт хэвлэл мэдээллийн салбарынхан ЁС ЗҮЙН ЗАРЧИМААРАА алдаагаа засаж залруулах боломжтой болсон энэ цаг үед ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН дээрх заалтыг эргэн авч үзэж, ардчилсан засаглалтай улс орнуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын хэмжээнд туршигдаж, үр дүнгээ өгсөн зөрчлийг шийдвэрлэх ӨӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН арга, механизмаар солихыг ТӨРИЙН ЭРХЭМ ТҮШЭЭДЭД уриалж байна.

Үүний зэрэгцээ ард иргэдийнхээ мэдээлэл олж авах эрхийг хангах, ардчиллыг бэхжүүлэх хариуцлагаа ухамсарлан хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, хараат бус байдлыг хүчирхэгжүүлэхэд туслахыг уриалж байна. НУУЦ ЭХ СУРВАЛЖ, РЕДАКЦИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ эрх зүйн зохицуулалтаар хамгаалж, хэвлэл мэдээллийн ӨӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ төлөвшүүлэхэд үзүүлэх та бүхний ДЭМЖЛЭГИЙГ БИД ХҮСЧ БАЙНА.

Түүнчлэн орчин үеийн технологийн дэвшил, нийгмийн мэдээллийн сүлжээний хөгжил сэтгүүл зүйн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагыг бууруулахгүй. Харин ч эсрэгээрээ нийгмийн сүлжээний мэдээллээс сэтгүүл зүйн бүтээл ялгарч байх ёстой.

Хэвлэл мэдээллийнхэн бодит байдалд нийцсэн, тэнцвэртэй мэдээллийг мэргэжлийн сэтгүүлзүйн хэм хэмжээний дагуу боловсруулан хараат бусаар түгээж, үүгээрээ сэтгүүл зүй олон нийтийн үзэл бодол төлөвших үйл явцад чухал нөлөөтэйг хүлээн зөвшөөрч, ЁС ЗҮЙН ЗАРЧИМАА баримталж ажиллахыг нийт СЭТГҮҮЛЧИД, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДДАА уриалж байна.

Улаанбаатар хот

2017 оны 10 дугаар сарын 03

МОНГОЛЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨЛ

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...
Санал хүсэлт өгөх